margherita

tomato sauce, mozzarella, fresh herbs 19.95